ในหลวงกับลานจามจุรี


แสดงเมื่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14:29:52

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุมนชาติเสด็จทรงปลูกต้นจามจุรี วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๐๕.jpg
 

ในหลวงกับลานจามจุรี สถานที่ประวัติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ในวาระครบรอบ 79 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดลานจามจุรี สถานที่ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปลูกต้นจามจุรี 5 ต้น ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล เมื่อวันที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2505


อาจารย์สวัสดิ์ จงกล ผู้เชี่ยวชาญเอกสารหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บันทึกถึง ความผูกพันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับจามจุรี อันเป็นที่มาของลานจามจุรีนี้ไว้ในสูจิบัตรการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 21 จามจุรีเกมส์ว่า ต้นจามจุรีมีความผูกพันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสยามประเทศมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ตลอดถนนพญาไทซึ่งยังไม่กว้างเหมือนสมัยนี้ มีต้นจามจุรีทั้ง 2 ฝั่ง มีผู้คนให้ข้อสังเกตว่าถ้าจะมาโรงเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ให้ดูบริเวณถนนที่ผ่านต้นจามจุรีมาก ๆ เป็นหลัก และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อาศัยร่มเงาต้นจามจุรีในขณะที่เดินทางมาเรียน อาศัยโคนต้นเป็นที่อ่านหนังสือ พูดคุยปรึกษา และยังเป็นที่ ๆ เกิดตำนานรัก หนุ่มสาวชาวจุฬาฯ หลายคู่


จากคำบอกเล่าของนิสิตรุ่นปีพุทธศักราช 2490 เล่าว่า ในพิธีรับน้องใหม่เริ่มมีการนำ กิ่งก้านของจามจุรีมาใช้ในการทำซุ้มและเริ่มมีมาลัยใบจามจุรีมอบให้น้องใหม่เป็นรางวัลสำหรับนักกีฬาของคณะต่าง ๆ มีการนำใบและดอกจามจุรีมาเป็นสัญลักษณ์ครั้งแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อครั้งที่สโมสรนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันฟุตบอลโดยใช้ชื่อทีมฟุตบอลว่าจามจุรี


ในปีพุทธศักราช 2493 จามจุรีซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในสมัยนั้นว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ถูกนำมาเรียงร้อยเป็นบทเพลงจามจุรีศรีจุฬาฯ โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนใจให้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรในการเล่าเรียนศึกษา ความหมายที่ปรากฏของเนื้อเพลงได้ใช้วัฎจักรทางธรรมชาติในการดำรงอยู่ของต้นจามจุรีที่ผ่านไป แต่ละช่วงเวลา เปรียบได้กับวิถีชีวิตการเรียนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ให้มีความระมัดระวังอย่าประมาทให้มีความสนใจในการศึกษามากยิ่งขึ้น


และเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2500 มีคณะต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย จึงต้องโค่นต้นจามจุรีเพื่อสร้าง ตึกใหม่ ต้นจามจุรีจึงลดน้อยลงอย่างน่าใจหาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงรับสั่งว่าต้นจามจุรีมีความผูกพันกับคนแถวนี้มาก หากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ปลูกจะเสด็จพระราชดำเนินมาปลูกต้นจามจุรีเอง และในวันที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นจามจุรี 5 ต้น หน้าหอประชุม และได้พระราชทานพระราชดำรัชถึงความผูกพันระหว่างชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับต้นจามจุรี ทรงเน้นว่าดอกสีชมพูเป็นสัญลักษณ์สูงสุดอย่างหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเล่าว่า ทรงปลูกต้นไม้ที่พระตำหนักไกลกังวล ต้นจามจุรีงอกขึ้นบริเวณต้นไม้ที่ทรงปลูกไว้ จึงทรงถือว่าทรงปลูกจามจุรีเหล่านั้นด้วย เมื่อจามจุรีโตขึ้นแล้วเห็นว่าควรเข้ามหาวิทยาลัยเสียที ก่อนจบกระแสพระราชดำรัส ได้รับสั่งว่า ฝากต้นไม้ไว้ 5 ต้นให้เป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาล จามจุรีพระราชทานห้าต้นจึงยืนต้น อย่างแข็งแรงเป็นศรีสง่าและสิริมงคลแก่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจนถึงปัจจุบันและตลอดไป
 

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ